De toekomst van de warmtekrachtkoppeling staat onder druk! Ondanks dat veel denken dat een warmtekrachtkoppeling de uitkomst is voor elk groot bedrijf, staat de positie van de WKK zowel nationaal als internationaal flink onder druk. De huidige marktcondities voor de WKK zijn dan ook zeer ongunstig. Dit kan onder andere leiden tot het uitschakelen van WKK’s, wat nadelige gevolgen kan hebben voor energiegebruik en emissies.

Warmtekrachtkoppeling in 2020

2020 moet hét jaar worden van de resultaten van onze jarenlange initiatieven rondom het verbeteren van het milieu. Uit een onderzoek blijkt dat de huidige zwakke marktpositie van de WKK de komende jaren niet vanzelf verbetert. Op basis van variabele kosten, kunnen de zogenaamde must-run WKK’s niet kostendekkend opereren. Flexibele WKK’s kunnen daarentegen wel renderen, maar dan wel op marginale basis. Het meest schokkende resultaat uit dit onderzoek is dat de meeste WKK’s in Nederland in 2020 een onrendabele top heeft, als we de investering in het systeem ook meenemen in onze berekening. We willen graag extra investeren in het milieu, maar op deze manier gaan we er qua economie niet echt op vooruit!

Warmtekrachtkoppeling in 2030

Bij hoge CO²-prijzen verbetert de positive van de WKK sterk. Hierdoor worden alle type installaties rendabel en dat is dus goed nieuws voor de business van de warmte kracht koppelingen. Daarnaast zorgt een mark-up op de elektriciteitsprijzen voor een betere rendabiliteit van de wkk’s. Echter, moeten we ook rekening houden met alternatieve mogelijkheden voor het creëren van groene energie. Zo worden er natuurlijk steeds meer windmolens gebouwd. Deze ontwikkeling heeft een groot effect op de marktpositie van warmtekrachtkoppelingen. Bij een sterke groei van hernieuwbare energie, verzwakt de positie van WKK, door daling van de elektriciteitsprijzen. Dit geldt ook voor andere fossiele eenheden.
Het zijn misschien schokkende cijfers voor de warmtekrachtkoppeling industrie. Het is daarom ook zaak dat er zo snel mogelijk verbeteringen komen in de techniek van een WKK, waardoor we deze meer rendabel kunnen maken.